Afgesloten
2018

Veranderingen in de urgentie van contacten met de huisartsenpost in de periode 2013-2016

Duur: juni 2017 - sept 2018

Achtergrond
Het aantal hoog-urgente contacten op de huisartsenpost neemt toe. Om onderzoek te kunnen doen naar de oorzaken hiervan, is eerst kwantitatief inzicht nodig in de gezondheidsproblemen die leiden tot een hoge urgentie-inschatting.

Onderzoeksvragen
1. Welke ingangsklachten leidden tot een urgentietoewijzing U1 en U2?
2. Welke vervolgacties worden er per ingangsklacht met urgentie U1 en U2 gekozen?
3. Hoe vaak wordt er van de triage-uitkomst U1 en U2 per ingangsklacht afgeweken door de triagist?
4. In hoeverre verschillen voorgaande uitkomsten van de onderzoeksvragen voor verschillende huisartsendienstenstructuren voor de top-10 van ingangsklachten met U1 en U2?

Methode
Analyse van elektronische patiëntendossiers die routinematig worden bijgehouden door zorgverleners op huisartsenposten die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, van de jaren 2013 tm 2016.

Resultaat
Dit onderzoek leidt tot meer inzicht in de mate waarin de urgentie-inschatting de afgelopen jaren is veranderd. De verkregen inzichten kunnen richting geven aan eventueel vervolgonderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal contacten met een hoge urgentie.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stiching NTS