Publicatie

Publicatie datum

Registratie adspirant huisartsen: peiling 1980; studie adspirant-huisartsen (1).

Groenewegen, P.P. Registratie adspirant huisartsen: peiling 1980; studie adspirant-huisartsen (1). Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1981. 59 p. Studies uit de huisartsenregistratie, 7 (serie wordt in1984 vervolgd met "studies uit de registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg").
Download de PDF
In dit rapport wordt verslag gedaan van een peiling die verricht is onder aanstaande huisartsen in het kader van het registratiesysteem van adspirant-huisartsen. Dit registratiesysteem is in de loop van 1979 opgezet met als belangrijkste doelstellingen:
- Het in kaart brengen van een volledige populatie adspirant-huisartsen als basis voor steekproeftrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
- Het verzamelen van statistisch materiaal over de periode tussen huisartsenopleiding en vestiging als huisarts.