Publicatie

Publicatie datum

Resultaten Project TAPA$: TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$stiging.

Pereira, C, Dijxhoorn, A.F., Raijmakers, N., Loos, S. de, Hasselaar, J. Resultaten Project TAPA$: TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$stiging. [S.L]: PZNL, 2022. 37 p.
Lees online
Wat is de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit passend worden bekostigd? In het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) (www.paliaweb.nl/beleid/tapa$) is naar die vragen gekeken. In dit rapport zijn de resultaten geformuleerd na een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van zes regionale koploperprojecten in transmurale palliatieve zorg (TAPA$-initiatieven). De resultaten geven een eerste inzicht in dat transmurale samenwerking bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt en dat inspanning van alle betrokken partijen nodig is voor doorontwikkeling.