Publicatie

Publicatie datum

Ruimte voor gezondheidszorgonderzoek.

Groenewegen, P.P., Bensing, J.M. Ruimte voor gezondheidszorgonderzoek. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2009, 87(8), p. 332-333.
Download de PDF
Het belang van gezondheidszorgonderzoek (GZO) neemt toe: de sector van de gezondheidszorg wordt steeds groter, de complexiteit van het zorgsysteem neemt toe, er staan nog grote veranderingen in wet- en regelgeving op stapel en er zijn belangrijke problemen die de komende jaren moeten worden opgelost. Het RGO-advies gaat hierop in. Deze publicatie gaat in op een paar punten van dit advies.