Publicatie

Publicatie datum

Safety of antithrombotic care in Dutch hospitals.

Moesker, M.J. Safety of antithrombotic care in Dutch hospitals. Utrecht/Amsterdam: Nivel, VU Medical Center, 2023. 158 p. Proefschrift van de Vrije Universiteit.
Download de PDF
Antitrombotica behoren tot de meest gebruikte medicijnen in de gezondheidszorg. Ongeveer een op de tien Nederlanders gebruikt antitrombotica. Antitrombotica worden gebruikt om het risico op stolselvorming door pathologieën zoals atriumfibrilleren of veneuze trombo-embolie te verminderen. Het verminderen van dit risico gaat ten koste van een kleine toename van het risico op bloedingen. Vaak is deze afweging duidelijk en heeft
het gebruik van antitrombotica de voorkeur. Veel factoren die deze afweging beïnvloeden, kunnen de complexiteit van deze afweging echter snel vergroten, waardoor deze minder duidelijk wordt. Als dit niet wordt herkend, kan dit in sommige gevallen leiden tot het optreden van antitrombotica gerelateerde bijwerkingen (AGB’s).

AGB’s kregen de afgelopen twee decennia steeds meer aandacht in onderzoeken naar bijwerkingen in Nederland, maar de exacte omvang van dit probleem bleef onbekend. Om die reden kregen AGB’s geen specifieke aandacht in nationale strategieën voor verbetering van de patiëntveiligheid. Dit proefschrift heeft als doel om de veiligheid van antitrombotische zorg in Nederlandse ziekenhuizen systematisch te meten als leidraad voor toekomstige verbeteringsinspanningen.

Het raamwerk voor het meten en monitoren van veiligheid is gebruikt als leidraad voor de onderzoeken in dit proefschrift. Onderzoeksvragen zijn geformuleerd in analogie met de eerste drie dimensies van dit raamwerk, namelijk: Past Harm, Reliability en Sensitivity to Operations. In de algemene discussie voedden de onderzoeksresultaten de prospectieve beoordeling van de laatste twee dimensies van het raamwerk: Anticipation and Preparedness en Integration and Learning.

De onderzoeksvragen waren:
1) Hoe vaak komen (te voorkomen) antitrombotica gerelateerde bijwerkingen voor in Nederlandse ziekenhuizen en onder welke omstandigheden treden ze op?
2) Hoe betrouwbaar is de perioperatieve behandeling van antitrombotica en het toedienen van VTE-profylaxe in Nederlandse ziekenhuizen?
3) Hoe wordt de perioperatieve antitrombotische behandeling in de dagelijkse praktijk uitgevoerd (work-as-done) en hoe verhoudt dit zich tot vooraf gedefinieerde procedures (work-as-imagined)?