Publicatie

Publicatie datum

Samen innoveren: eindverslag evaluatieonderzoek Programma Kwaliteit van de Samenleving.

Nederland, T., Bool, M., Kok, E., Leemrijse, C., Stavenuiter, M., Toorn, J. van den, Veldhuizen, M. van. Samen innoveren: eindverslag evaluatieonderzoek Programma Kwaliteit van de Samenleving. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, Movisie, NIVEL, 2017.
Download de PDF