Publicatie

Publicatie datum

Samen leven: meedoen met een verstandelijke beperking.

NIVEL, Stichting Raad op Maat. Samen leven: meedoen met een verstandelijke beperking. Utrecht: NIVEL, 2011. 13 p.
Download de PDF
Dit boekje gaat over meedoen in de samenleving.
Meedoen door werk, hobby's of het ontmoeten van vrienden.
Maar bijvoorbeeld ook door wonen in een wijk.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben over meedoen verteld. Hoe doen zij mee in de samenleving? Wat zijn hun wensen?
Wat hebben zij nodig?
Eerst wordt het onderzoek beschreven, dan volgt wat mensen over meedoen hebben verteld.
Aan het eind staan de belangrijke punten op een rij.
Gegevensverzameling