Publicatie

Publicatie datum

Samenwerking in de keten van acute zorg: een zelfevaluatie-instrument.

Meiberg, A.E., IJzermans, C.J., Bakker, D.H. de. Samenwerking in de keten van acute zorg: een zelfevaluatie-instrument. Utrecht: NIVEL, 2007. 132 p.
Download de PDF
In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelde het NIVEL drie op elkaar aansluitende zelfevaluatie-instrumenten voor huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen in ziekenhuizen en ambulancediensten. Deze aanbieders van acute zorg kunnen daarmee zelf de aard, kwaliteit en omvang van hun samenwerking in beeld brengen. De instrumenten kunnen een hulpmiddel zijn bij de periodieke evaluatie van de samenwerking in het ketenoverleg acute zorg, een overleg dat voortvloeit uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De instrumenten zijn in de praktijk getest en gevalideerd.