Publicatie

Publicatie datum

Scenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg: afwegingen en modellen voor de toekomst.

Boerma, W.G.W. Scenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg: afwegingen en modellen voor de toekomst. Medisch Contact: 1992, 47(12), p. 377-381.
Download de PDF
Wil de complexe thuiszorg regulier worden, dan moet er echt wat verandeen aan de structuur van de gezondheidszorg. Wat? Wat zal over vijftien jaar de aard en de omvang van het zorggebruik zijn en hoe zal daar bij de organisatie van de zorg op moeten worden ingespeeld?

Een viertal modellen is uit een studie naar toekomstscenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg naar voren gekomen. (aut.ref.)