Publicatie

Publicatie datum

Scholing door verpleegkundigen en verzorgenden: deelrapportage Panel Verpleegkundigen van Verzorgenden, februari 2006.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Lamers, M., Kruif, A. de. Scholing door verpleegkundigen en verzorgenden: deelrapportage Panel Verpleegkundigen van Verzorgenden, februari 2006. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Negen op de tien verpleegkundigen en verzorgenden hebben in 2005 één of andere vorm van scholing gehad, veelal (grotendeels) betaald door de werkgever. Het gaat meestal (80%) om maximaal 6 dagen en betreft vaak een training binnen de instelling zelf. De hoeveelheid scholing hangt af van de sector waarin men werkt: verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en verzorgenden in de thuiszorg en verpleeghuizen hebben minder scholing gehad. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn (zeer) gemotiveerd om scholing te volgen. Verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen en in de thuiszorg zijn vaker gemotiveerd, evenals degenen met een grotere aanstelling. Verpleegkundigen en verzorgenden met (ook) leidinggevende taken en degenen die relatief kort bij de huidige werkgever werken zijn eveneens vaker gemotiveerd om zich verder te scholen. Over het algemeen zijn verpleegkundigen en verzorgenden bescheiden in hun vraag aan de werkgever over de gewenste verhoging van het scholingsbudget. Deze deelrapportage toont de cijfers waar deze conclusies op zijn gebaseerd.(aut. ref.)
Gegevensverzameling