Publicatie

Seksueel gedrag en seksuele gevoelens van prepuberale kinderen.

Graaf, H. de, Rademakers, J. Seksueel gedrag en seksuele gevoelens van prepuberale kinderen. Tijdschrift voor Seksuologie: 2007, 31(4), p. 184-194.
Er bestaat maar weinig onderzoek naar seksueel gedrag van prepuberale kinderen en de studies die er zijn, richten zich over het algemeen op ervaringen met seksueel misbruik. Dit artikel geeft een overzicht van wat er uit empirisch onderzoek bekend is over seksueel gedrag en seksuele gevoelens van kinderen voor de puberteit. Op elke leeftijd kunnen kinderen gedrag vertonen en gevoelens hebben die volwassenen als 'seksueel' zouden benoemen of die later als zodanig worden herinnerd. In de conclusies worden de witte plekken in het onderzoek naar seksueel gedrag van kinderen beschreven. Het meeste onderzoek richt zich op seksueel gedrag (solitair dan wel interpersoonlijk) en is observerend dan wel retrospectief van aard. De voor- en nadelen van verschillende onderzoeksmethoden op dit terrein worden genoemd. De bevindingen uit deze studie kunnen richting geven aan toekomstig onderzoek.