Publicatie

Publicatie datum

Selective contracting by health insurers: the perspective of enrolees.

Bes, R.E. Selective contracting by health insurers: the perspective of enrolees. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2018. 203 p. Proefschrift Universiteit Maastricht
Download de PDF
In een zorgstelsel gebaseerd op gereguleerde concurrentie spelen zorgverzekeraars een belangrijke rol. Van hen wordt verwacht dat zij contracten afsluiten met een selectie van zorgaanbieders, die zij kiezen op basis van prijs en kwaliteit. Het selectief contracteren van zorgaanbieders is een prikkel voor zorgaanbieders om met elkaar te concurreren en zou dus moeten leiden tot meer betaalbare en betere kwaliteit van zorg. Hiervoor is het belangrijk dat zorgverzekeraars in staat zijn om hun verzekerden te sturen naar gecontracteerde zorgaanbieders. Op deze manier verbeteren zij hun onderhandelingspositie ten opzichte van de zorgaanbieders [1, 2]. Verzekerden zijn echter heel negatief over restricties in hun keuzevrijheid.
Daarom zijn zorgverzekeraars in Nederland terughoudend in het implementeren van selectief contracteren. Het doel van dit proefschrift is het identificeren van mechanismen die de acceptatie van selectief contracteren en het sturen van verzekerden naar gecontracteerde zorgaanbieders kan verklaren. De centrale onderzoeksvraag die we wilden beantwoorden is:
Hoe kunnen we de acceptatie van selectief contracteren en het sturen van verzekerden naar gecontracteerde zorgaanbieders verklaren? (aut. ref.)