Publicatie

Publicatie datum

Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2012.

Soetens, L.C., Koedijk, F.D.H., Vriend, H.J., Coul, E.L.M. Op de, Aar, F. van, Sighem, A.I. van, Stirbu-Wagner, I., Benthem, B.H.B. van. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2012. Bilthoven: RIVM, 2013.
Download de PDF
In 2012 hebben meer mensen zich bij een soa-poli laten testen op een seksueel overdraagbare
aandoening (soa) dan in voorgaande jaren. Ook is bij meer mensen een soa geconstateerd. Vooral het
percentage mensen met een chlamydia- en gonorroe-infectie nam toe. Deze tendensen zijn zichtbaar
bij zowel de soa-poli’s als de huisartsen. Een goed functionerende soa-monitoring blijft daarom
essentieel om zicht te houden op relevante trends en opkomende soa binnen groepen die een
grotere kans hebben deze infectie op te lopen.
De soa-poli’s bieden hoogrisicogroepen een laagdrempelige mogelijkheid om zich te laten testen en
verstrekken medicatie als een soa wordt vastgesteld. De bezoekers van de soa-poli’s waren in 2012
voornamelijk jongeren tot 25 jaar, migranten uit landen waar soa’s en hiv veel voorkomen en mannen die
seks hebben met mannen (MSM). Het aantal consulten is met 7 procent toegenomen ten opzichte van
2011.
Chlamydia
Bij de soa-poli’s was chlamydia opnieuw de meest gediagnosticeerde soa in 2012, met een lichte stijging
ten opzichte van 2011 (12,2 versus 11,5 procent). Chlamydia werd het meest vastgesteld bij heteroseksuelen,
zowel mannen als vrouwen, onder de 25 jaar. Opmerkelijk was de sterke stijging van
lymphogranuloma venereum (LGV), een agressieve variant van chlamydia. LGV is tot nu toe voornamelijk
vastgesteld bij MSM die een hiv-infectie hebben. LGV veroorzaakt een ontsteking van de lymfeklieren,
waardoor de behandeling langer duurt.
Gonorroe
Ook het percentage mensen met een gonorroe-infectie bij de soa-poli’s is in 2012 toegenomen ten
opzichte van 2011 (3,6 versus 3,2 procent). Deze soa werd het meest gediagnosticeerd bij MSM. Het blijft
belangrijk om te volgen of de gonorroebacterie resistent raakt tegen het antibioticum dat nu in
Nederland als eerste keus aanbevolen wordt, een derde generatie cefalosporine. In diverse Europese
landen is deze resistentie waargenomen.
Hiv
Het aantal personen met een hiv-infectie, gediagnosticeerd bij een van de soa-poli’s, is in 2012 licht
afgenomen (358 versus 415 in 2011). Het aantal mensen dat jaarlijks bij een hiv-behandelcentrum onder
behandeling komt, blijft min of meer stabiel. Er werden wel meer mensen van 50 jaar of ouder nieuw
gediagnosticeerd met hiv in de afgelopen jaren.
Gegevensverzameling