Publicatie

Publicatie datum

Specialist en ziekenhuisbeleid: de klassieke organisatie verdwijnt.

Lindert, H. van, Hutten, J., Groenewegen, P. Specialist en ziekenhuisbeleid: de klassieke organisatie verdwijnt. Medisch Contact: 2003, 58(30/31), 1164-1166
Lees online
Uit metingen van het NIVEL blijkt dat driekwart van de ziekenhuizen is 'gekanteld'. Medisch specialisten hebben hierbij op decentraal niveau managementbevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot het gehele ziekenhuisbeleid. Het merendeel van de medische staven heeft een juridische jas en wel als vereniging met rechtspersoonlijkheid. Het aantal ziekenhuizen waar de vrije beroepsbeoefenaren naast de medische staf zich nog apart organiseren, neemt toe. De meest gekozen vorm is de stafmaatschap. De participatie van medisch specialisten in het directieteam/Raad van Bestuur zet niet echt door. (aut.ref.)