Publicatie

Publicatie datum

Specialisten bezorgd over de zorg!

Beaujean, D., Hutten, J., Groenewegen, P. Specialisten bezorgd over de zorg! Kwaliteit in Beeld: 2003, 13(1), 6-7
Er is een inventariserende, telefonische enquête gehouden onder 255 medisch specialisten naar hun meningen over en
ervaringen met probleemsituaties in de zorg. 70% van de medisch specialisten zegt dat ze de afgelopen twaalf maanden
vaak of regelmatig situaties hebben meegemaakt waarin ze niet die zorg hebben kunnen leveren die ze wel hadden willen leveren. De volgende situaties werden het meest genoemd: te weinig tijd voor een patiënt tijdens een consult, patiënt kan niet worden geopereerd op het moment dat de specialist dat nodig vindt, en patiënt kan niet worden opgenomen op het moment dat de specialist dat nodig vindt. Specialisten die deze situaties vaker meemaken, zijn minder tevreden met hun werk. (aut. ref.)