Publicatie

Publicatie datum

Steeds belangrijkere rol huisartsenpraktijk bij psychische problemen.

Magnée, T., Beurs, D. de, Schellevis, F., Verhaak, P. Steeds belangrijkere rol huisartsenpraktijk bij psychische problemen. Huisarts en Wetenschap: 2018, 61(11), p. 14-17.
Lees online
De Kern
- Sinds de invoering van de basis-ggz in 2014 speelt de huisartsenpraktijk een nog belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg dan daarvoor.
- In bijna alle huisartsenpraktijken is inmiddels minimaal één poh-ggz werkzaam.
- Zowel huisartsen als poh’s-ggz hebben tussen 2010 en 2014 meer patiënten met psychische problemen behandeld.
- Er vond in deze periode geen taakverschuiving plaats van huisarts naar poh-ggz; poh-ggz leverden vooral aanvullende zorg aan patiënten die voorheen waarschijnlijk geen hulp zouden hebben ontvangen of die verwezen zouden zijn.
- Huisartsen schreven tussen 2011 en 2015 niet minder antidepressiva voor aan patiënten met angst of depressie, hoewel zij met de komst van de poh-ggz meer behandelopties hebben.