Publicatie

Publicatie datum

Suïcidaliteit in de praktijk van de huisarts.

Steendam, M., Beurs, D. de, Steylaerts, C., Donker, G. Suïcidaliteit in de praktijk van de huisarts. In: C. van Heeringen; G. Portzky; D.P. de Beurs; A.J.F.M. Kerkhof. Handboek suïcidaal gedrag. 2019, Amsterdam: De Tijdstroom/Boom Amsterdam. 249-258
Download de PDF
De huisarts speelt zowel in Vlaanderen als in Nederland een belangrijke rol in de zorg voor patiënten met psychische problemen. Aangezien Nederlandse patiënten altijd eerst de huisarts moeten consulteren alvorens ze doorverwezen kunnen worden naar gespecialiseerdere hulpverlening, speelt de huisarts daar een grotere rol als poortwachter dan in Vlaanderen. Een aanzienlijk deel van de patiënten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk heeft suïcidale gedachten. Voor beide landen geldt dat ook huisartsen niet gemakkelijk het gesprek beginnen over mogelijke suïcidaliteit. En dat terwijl de problematiek wel degelijk zich voordoet in de huisartsenpraktijk.

Zowel voor Nederlandse als de Vlaamse huisartsen bestaat een richtlijn waarin vier algemene principes geformuleerd zijn voor hulpverlening aan suïcidale patiënten. In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt op welke wijze een huisarts het eigen handelen ten aanzien van patiënten met suïcidale gedachten en plannen concreet kan laten bepalen door deze vier principes.