Publicatie

Publicatie datum

Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk, 1983-2013*

Beurs, D.P. de, Hooiveld, M., Kerkhof, A.J.F.M., Korevaar, J.C., Donker, G.A. Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk, 1983-2013* Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2016, 160, p. D745.
Download de PDF
Achtergrond
In Nederland is de huisarts een belangrijke poortwachter tot de zorg voor suïcidale patiënten.

Opzet
Retrospectief observationeel onderzoek.

Methode
Op basis van gegevens uit 1983-2013, geregistreerd door 40 huisartsenpraktijken die deel uitmaken van de peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, schatten we de trends in suïcides en suïcidepogingen, geregistreerd onder ICPC-code P77. Op basis van de aanvullende vragen in het Huisartsen Informatie Systeem analyseerden we de relatie tussen de gebeurtenissen, de verleende zorg en kenmerken van de patiënt.

Resultaten
Sinds 2008 stijgt het aantal suïcides en suïcidepogingen onder mannen, vooral in de leeftijd 60-69 jaar. Onder vrouwen blijft het cijfer gestaag dalen. Bijna de helft van de patiënten was een maand voor de gebeurtenis nog bij de huisarts geweest. Bij 31% van de patiënten die binnen een maand nadien een suïcide of suïcidepoging deden, had de huisarts aangegeven dat er een risico op suïcidaal gedrag was.

Conclusies
Het aantal suïcides en suïcidepogingen onder mannen neemt toe. Suïcidaal gedrag is voor de huisarts lastig te herkennen. Een training zou kunnen helpen zulk gedrag tijdig te herkennen en erop door te vragen. (aut. ref.)