Publicatie

Publicatie datum

Syndroomsurveillance: een vinger aan de pols van de volksgezondheid.

Asten, L. van, Fanoy, E.B., Hooiveld, M., Koopmans, M.P.G., Kretzschmar, M.E.E. Syndroomsurveillance: een vinger aan de pols van de volksgezondheid. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2014, 158(A7415)
Download de PDF
Syndroomsurveillance is een monitoringsmethode waarbij gegevens van ziekte-indicatoren zo snel mogelijk worden verzameld en geïnterpreteerd (‘realtime’) om een indruk te krijgen van de actuele morbiditeit in de populatie. 'Syndroom’ betekent hier: gedrag, symptomen of ziektebeelden die kunnen passen bij infecties – zonder dat een verwekker is aangetoond – of bij incidenten zoals een milieuramp. Syndroomsurveillance is in een stroomversnelling gekomen als reactie op verschillende internationale infectieziektedreigingen, waaronder ‘severe acute respiratory syndrome’ (SARS) in 2003. In diverse Europese landen is syndroomsurveillance gebruikt om de impact van uitbraken of natuurrampen te volgen en de gezondheid van bezoekers van massa-evenementen te monitoren. Syndroomsurveillance kan tijdens een uitbraak van een infectieziekte of een (milieu)incident geruststellend werken wanneer er nauwelijks sprake is van epidemische ziekteverheffing. Inzicht in de ziektelast kan helpen de zorgcapaciteit af te stemmen op de behoefte. Er zijn recent in Nederland diverse syndroomsurveillancesystemen opgezet; de kosten, baten en beste toepassing daarvan moeten in de nabije toekomst worden beoordeeld. (aut.ref.)
Gegevensverzameling