Publicatie

Publicatie datum

Tabellenbijlage Participatiemonitor 2010-2020.

Zonneveld, E., Bottenheft, E., Knapen, J., Aussems, C., Boeije, H. Tabellenbijlage Participatiemonitor 2010-2020. Utrecht: Nivel, 2023. 27 p.
Download de PDF
Dit is de tabellenbijlage bij het onderzoeksrapport ‘Nivel Participatiemonitor 2010-2020: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking’. De hoofdstukken bevatten achtereenvolgens gegevens over de participatie van mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en de algemene bevolking.