Afgesloten
2023

Overkoepelende indicatoren Onbeperkt meedoen! Meting 2022

Duur: aug 2022 - mrt 2023

Achtergrond

In juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag handicap geratificeerd. Het doel van dit verdrag is om de rechten van mensen met een beperking te bevorderen en te beschermen. De afgelopen periode (2018-2021) kreeg de coördinatie van de implementatie van het VN-verdrag handicap vorm via het beleidsprogramma Onbeperkt meedoen!. Het hoofddoel van dit programma was dat mensen met een beperking minder drempels gaan tegenkomen die het meedoen in de weg staan. De ambitie hierbij is dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, net als ieder ander. Samen met andere stakeholders heeft het Nivel de afgelopen jaren de indicatoren voor Onbeperkt meedoen! berekend.

Doel

Het programma Onbeperkt meedoen! is in de loop van 2021 geëvalueerd en door VWS is uiteindelijk besloten om de aanpak vanuit Onbeperkt meedoen! te verlengen voor de periode 2022-2025. Hierbij worden de activiteiten die horen bij het programma zowel gecontinueerd als vernieuwd. Dit project kent daarom twee sporen.

Werkwijze

  • Het eerste spoor betreft het uitvoeren van een vervolgmeting 2022 van de overkoepelende indicatoren die we sinds 2019 jaarlijks hebben gerapporteerd. De overkoepelende indicatoren worden gepresenteerd voor verschillende doelgroepen: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening en mensen met een zintuiglijke beperking. De indicatoren zijn afkomstig uit de Nivel Participatiemonitor en databronnen van het Trimbos-instituut en de Patiëntenfederatie Nederland.

  • Het tweede spoor betreft de deelname van het Nivel aan een traject met diverse andere organisaties om tot een voorstel te komen voor het continueren en mogelijk vernieuwen van de wijze van monitoring vanaf 2023. Nivel-onderzoekers van dit project zullen als deelnemende participanten en experts monitoring en participatie hun kennis en opgedane ervaring inbrengen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Trimbos-instituut, Patiëntenfederatie Nederland