Publicatie

Publicatie datum

Tabellenboek: 'Burgerparticipatie bij het toezicht op kwaliteit van zorg'.

Bouwman, R., Reitsma-van Rooijen, M., Friele, R.D. Tabellenboek: 'Burgerparticipatie bij het toezicht op kwaliteit van zorg'. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 20 p. Behorende bij: Bouwman, R., Reitsma-van Rooijen, M., Friele, R.D. Patiëntenverenigingen volgens burgers een belangrijke bron van informatie voor het toezicht op kwaliteit van zorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Nederlanders vinden het belangrijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) patiënten actief betrekt bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Vooral patiëntenverenigingen en cliëntenraden kunnen hierin een rol spelen, zo blijkt uit onderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL op verzoek van de IGZ. Zoeken naar patiëntenervaringen via Facebook en Twitter vinden minder mensen een goed idee.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil burgers een grotere rol geven in haar toezicht op kwaliteit van zorg. Nu kunnen burgers melding doen bij de inspectie van problemen in de zorg. Burgers staan positief tegenover een grotere rol. De inspectie wilde graag weten op welke andere manieren burgers betrokken zouden willen worden. Eerder verkende de inspectie mogelijkheden om social media en waarderingswebsites hiervoor in te zetten. Vooral zorgkaartnederland.nl bleek een bruikbare informatiebron voor het toezicht, in tegenstelling tot Facebook en Twitter. Ook burgers denken dat websites als Twitter en Facebook geen goede plekken zijn voor de inspectie om naar ervaringen van patiënten te zoeken. Zij zien net als de inspectie meer in het gebruik van informatie van zorgkaartnederland.nl of patiëntenfora. Ook zijn veel mensen terughoudend met het delen van negatieve ervaringen met de gezondheidszorg op internet.

Patiëntenverenigingen
Voor de meeste mensen is de inspectie niet de eerste plek waar ze met hun klachten heengaan. De meeste mensen die weleens een negatieve ervaring in de zorg hebben gehad, stellen deze nergens aan de orde. Toch zijn veel mensen wel bereid hun ervaringen met de zorg te delen met de inspectie, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten met andere patiënten of via deelname aan een cliëntenraad. NIVEL-onderzoeker prof. Roland Friele: “Patiënten willen best vertellen wat ze belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn. Patiënten adviseren de inspectie om met patiëntenverenigingen en cliëntenraden te praten. Zij kunnen het patiëntenperspectief goed verwoorden.”