Publicatie

Publicatie datum

Tabellenboek: veranderingen in de urgentie van contacten met de huisartsenpost 2013-2016.

Smits, M., Verheij, R. Tabellenboek: veranderingen in de urgentie van contacten met de huisartsenpost 2013-2016. Utrecht: Nivel, 2017. 18 p.
Download de PDF
Het aantal hoog-urgente contacten (U1 en U2) op de huisartsenpost neemt toe. Om onderzoek te kunnen doen naar de oorzaken hiervan, is eerst kwantitatief inzicht nodig in de gezondheidsproblemen die leiden tot een hoge urgentie-inschatting. We onderzochten a) welke ingangsklachten leiden tot een hoge urgentie, b) welke vervolgacties er worden gekozen per ingangsklacht met hoge urgentie, c) hoe vaak er van de voorgestelde urgentie wordt afgeweken per ingangsklacht met hoge urgentie en d) in welke mate er voor de meest voorkomende ingangsklachten verschillen zijn in de urgentie-inschatting tussen huisartsenposten. Bij deze onderzoeksvragen bekeken we -waar mogelijk- ook of er sprake was van trends over jaren 2013 tot en met 2016.

We voerden analyses uit van elektronische patiëntendossiers die routinematig worden bijgehouden door zorgverleners op huisartsenposten die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, van de jaren 2013 tot en met 2016.

De volgende zeven ingangsklachten vielen bij meerdere van bovenstaande analyses op. Voor deze ingangsklachten werden signalen gevonden voor een mogelijke bijdrage aan de toename in het aantal contacten met hoge urgentie op de huisartsenpost:
- Pijn thorax
- Kortademig
- Neurologische uitval
- Buikpijn volwassene
- Breathing
- Circulation
- Disability

Mogelijk zijn de triagecriteria binnen deze zeven ingangsklachten in de loop van de tijd te veilig ingesteld, waardoor er een hogere urgentie wordt toegekend dan medisch noodzakelijk is. In vervolgonderzoek naar de oorzaken van de stijging in het aantal hoogurgente contacten behoeven deze ingangsklachten extra aandacht. Ook de relatief grote variatie tussen huisartsenposten voor sommige ingangsklachten verdient dan aandacht.
(aut. ref.)