Publicatie

Publicatie datum

Thematische wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg.

Hendriks, A.C., Friele, R.D., Legemaate, J., Widdershoven, G.A.M. Thematische wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMw, 2013. 224 p.
Waar vroeger de nadruk lag op het recht om nee te zeggen tegen een behandeling, is tegenwoordig meer aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van patiënten bij het maken van een keuze voor een behandeling en de invulling van hun eigen leven. Dit blijkt uit een thematische wetsevaluatie door een groep onderzoekers van de Universiteit Leiden, VUmc, AMC en het NIVEL. De evaluatie is gesubsidieerd vanuit het ZonMw-programma Evaluatie Regelgeving.

Zelfbeschikking is een belangrijk uitgangspunt van wetgeving in de gezondheidszorg. Zelfbeschikking houdt in dat iedereen zelf vorm moet kunnen geven aan zijn of haar leven. De invulling van het begrip en het denken erover ontwikkelen zich voortdurend. Het onderzoek beantwoordt de vraag wat de betekenis is van zelfbeschikking in wet- en regelgeving en hoe dit begrip in verschillende zorgsituaties vorm krijgt. In wetgeving voor de gezondheidszorg kreeg zelfbeschikking vanouds vooral invulling als afweerrecht: het recht om nee te zeggen tegen een behandeling, wat dan ook betekent dat die behandeling niet wordt uitgevoerd.
Gegevensverzameling