Publicatie

Publicatie datum

Therapietrouw diabetesmedicatie lager in het weekend.

Vervloet, M., Spreeuwenberg, P., Dijk, L. van. Therapietrouw diabetesmedicatie lager in het weekend. MFM - Tijdschrift over praktijkgerichte farmacotherapie: 2013, 3(2), p. 55-56.
Download de PDF
Patiënten nemen hun geneesmiddelen niet altijd zoals afgesproken met hun behandelaar. Patiënten verschillen hierin. Veel onderzoek richt zich dan ook op het achterhalen van redenen voor verschillen in therapietrouw tussen patiënten. Maar ook binnen één patiënt kan de therapietrouw variëren. Patiënten nemen al dan niet bewust hun medicatie soms een tijdje niet en dan weer wel. Op bepaalde dagen lukt het sommigen minder goed om aan de medicatie te denken dan op andere dagen. Om patiënten beter te kunnen begeleiden, is het voor zorgverleners waardevol te weten hoe het innamepatroon van patiënten eruitziet. Opvallend genoeg is er weinig onderzoek gedaan naar de vraag op welke momenten patiënten minder vaak of minder goed hun medicatie innemen. Een onderzoek bij mensen die bloeddrukverlagers slikken, wees uit dat mensen in het weekend vaker vergeten hun medicatie in te nemen. Wij deden onderzoek hiernaar bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). (aut. ref.)