Publicatie

Publicatie datum

Thuisarts.nl, hoe bevalt dat? Ervaringen na 3 jaar Thuisarts.nl.

Drenthen, T., Beijaert, R.P.H., Jansen, P.W.M., Korevaar, J.C., Smeele, I.J.M. Thuisarts.nl, hoe bevalt dat? Ervaringen na 3 jaar Thuisarts.nl. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2014, 158(A 8282)
Lees online
Veel mensen hebben behoefte aan informatie over gezondheid en ziekte, maar internet biedt een
doolhof aan medische informatie. Om patiënten betrouwbare medische informatie te bieden en huisartsen te ondersteunen, is het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in 2011 gestart met de publiekswebsite Thuisarts.nl, later gevolgd door een app. Uit de NHG-ledenraadpleging van juni 2013 blijkt dat 90% van de huisartsen Thuisarts.nl gebruikt. Het aantal bezoekers bedraagt gemiddeld 60.000 per dag. Ook is informatie beschikbaar uit vragenlijsten die zijn ingevuld door het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg (n = 2846) en door deelnemers aan een onderzoek naar ICT en zelfredzaamheid (n = 25). Daaruit blijkt dat de website voorziet in een grote behoefte en hoog wordt gewaardeerd door artsen en patiënten. Er zijn plannen voor verdere doorontwikkeling van Thuisarts.nl met onder meer filmpjes, afbeeldingen, een anatomische zoekstructuur en informatie van andere betrouwbare organisaties, zoals specialistenverenigingen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling