Publicatie

Publicatie datum

Toegankelijkheid van dure geneesmiddelen: een onderzoek naar geneesmiddelgebruik bij mammacarcinoom en multipel myeloom.

Wagelaar, M., Lubberding, S., Hugtenburg, J., Wagner, C. Toegankelijkheid van dure geneesmiddelen: een onderzoek naar geneesmiddelgebruik bij mammacarcinoom en multipel myeloom. Utrecht/Amsterdam: NIVEL, EMGO Instituut, 2010. 50 p.
Download de PDF
Een interdepartementale werkgroep is ingesteld om met het oog op een beheerste uitgavenontwikkeling te onderzoeken hoe de doelmatigheid van de curatieve GGZ kan worden verbeterd met waarborging van de publieke belangen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit, waarbij de werkgroep ook gevraagd is concrete besparingsopties in beeld te brengen.