Publicatie

Publicatie datum

Toelichting op het onderzoek naar de gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Nivel coronaasten onderzoek.

Boeije, H., Schelven, F. van, Verkaik, R. Toelichting op het onderzoek naar de gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Nivel coronaasten onderzoek. Utrecht: Nivel, 2020. 13 p.
Download de PDF
Deze publicatie is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de pilotmeting van juni 2020 binnen het pilotproject 'Zorgen en zwaaien', dat werd gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

De coronamaatregelen van het begin van de coronacrisis (maart – juni 2020), zoals het zoveel mogelijk thuisblijven, hadden gevolgen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
Onze bevindingen:
- Ongeveer de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid met een beperking is verminderd.
- Over het algemeen zijn naasten wel tevreden over de (vervangende) zorg, de begeleiding en het contact met de woonvoorzieningen in deze periode.
- Een kwart van de naasten had behoefte aan meer contact met zorgverleners en begeleiders.

In deze toelichting gaan we in op de onderzoeksmethoden van de studie naar naasten van mensen met een verstandelijke beperking en corona. Deze studie deden we in juni 2020. De toelichting hoort bij alle publicaties die over dit onderzoek verschijnen.