Project
Start
september 2020

Zorgen en zwaaien: gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking

Naasten zijn kwetsbaar in de COVID-19-pandemie. Ze zorgden soms thuis voor hun familielid. Anderen konden niet meer op bezoek. Zij verlenen veel en langdurig mantelzorg en hebben een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Doel van onderzoek
De centrale vraag van deze longitudinale studie is: Welke impact hebben de restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 op de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking en op de zorg en ondersteuning die naasten kunnen bieden? Het doel is om knelpunten inzichtelijk te maken en naasten beter te ondersteunen. De verkregen inzichten dragen bij aan de onderbouwde aanpak en borging van werkwijzen die de taak van naasten en hun gezin verlichten. De resultaten hebben een toegevoegde waarde voor naasten, mensen met een beperking, professionals, beleidsmakers, en onderzoekers. De infrastructuur is beschikbaar voor toekomstige monitoring.
De hypothese is dat COVID-19-maatregelen risicofactoren met zich mee brengen voor de kwaliteit van leven van naasten, zoals omvangrijke en complexe zorgtaken en afname van sociale steun.

Methode van onderzoek
Onder ruim 500 naasten doen we drie metingen verspreid over 2020 en 2021 met een vragenlijst en interviews. De metingen sluiten aan op Nivel-onderzoek uit 2019 naar de kwaliteit van leven van naasten en op een pilotmeting in mei 2020 naar COVID-19.

Resultaten
De eerste resultaten zijn begin 2021 bekend en de eindconclusies begin 2022. Van elke meting verschijnt een rapport voor beleidsmakers en professionals en een nieuwsbrief/infographic voor naasten. We verspreiden berichten via sociale media voor stakeholders, zoals organisaties en overheden. Daarnaast schrijven we een internationaal wetenschappelijk open access artikel. We werken samen met ervaringsdeskundige naasten, praktijkprofessionals en een begeleidingscommissie met stakeholders van VWS, VGN, Ieder(in) en MantelzorgNL.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW