Publicatie

Publicatie datum

Toepassing medische noodzaak: een eerste verkenning van het voorkomen van en de overwegingen bij de toepassing van medische noodzaak.

Veldkamp, R., Timans, R., Horsselenberg, M., Hek, K., Jong, J. de, Dijk, L. van. Toepassing medische noodzaak: een eerste verkenning van het voorkomen van en de overwegingen bij de toepassing van medische noodzaak. Utrecht: Nivel, 2022. 42 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van een eerste verkenning van het voorkomen van en de overwegingen bij de toepassing van medische noodzaak. Ook is gekeken in hoeverre bestaande registraties geschikt zijn om medische noodzaak in kaart te brengen.

Er is nog veel onduidelijk over de mate waarin het voorschrijven op Medische Noodzaak (MN) voorkomt. Hiervan is sprake wanneer de voorschrijver het op basis van individuele patiëntgebonden factoren medisch niet verantwoord vindt dat een patiënt behandeld wordt met een ander dan het door hem of haar voorgeschreven geneesmiddel. De patiënt heeft dan aanspraak op dat middel en de apotheker moet het middel van dat merk afleveren.
De omvang en redenen van de toepassing van MN zijn onderzocht met behulp van bestaande registraties (voorschrijf- en aflevergegevens) en door middel van interviews.