Publicatie

Publicatie datum

Tweede monitor Wkkgz: stand van zaken patiëntenperspectief en implementatie 'Effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling'.

Bouwman, R., Stobbe, E., Meijers, M., Friele, R. Tweede monitor Wkkgz: stand van zaken patiëntenperspectief en implementatie 'Effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling'. Utrecht: Nivel, 2019. 57 p.
Download de PDF
Dit onderzoek betreft de tweede monitor van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz probeert de positie van de cliënt te versterken door de zorgaanbieder te verplichten een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten in te richten. Een nieuwe verplichting voor zorgaanbieders in de Wkkgz is het verplicht aanstellen van een klachtenfunctionaris en verplichte aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Deze monitor geeft inzicht in de huidige stand van zaken voor de doelstellingen van de Wkkgz op het gebied van het klachtrecht. Dit inzicht wordt vergeleken met de resultaten van de vorige monitor in 2017 en de nulmeting in 2016.
Uit de nulmeting bleek dat, hoewel de klachtafhandeling de steeds laagdrempeliger was geworden, er nog een slag te maken was om patiënten beter te horen en samen tot een oplossing te komen.

De eerste monitor Wkkgz liet zien dat volgens de ondervraagde klachtenfunctionarissen en de vertegenwoordigers van de koepelorganisaties klachtbehandeling op informele manieren nog meer plaatsvond dan eerder, en dat geschillencommissies opgestart werden.

Uit deze tweede monitor blijkt dat door zorgaanbieders hard is gewerkt om de Wkkgz te implementeren en aan de doelstellingen van de wet te voldoen. De meeste zorgaanbieders zijn aangesloten bij een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie, hebben een protocol of schriftelijke leidraad voor klachten, en stellen een jaarverslag over klachten op. Toch valt er op sommige punten ook nog het een en ander te winnen. (aut. ref.)