Publicatie

Publicatie datum

Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2015: monitor in het kort.

Heins, M.J., Hooiveld, M., Veen, P. ten, Korevaar, J.C. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2015: monitor in het kort. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Sinds 1997 loopt in Nederland het Nationaal Programma Grieppreventie. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM voert, in opdracht van het ministerie van VWS, de landelijke regie over dit programma. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties bij een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor vaccinatie. Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad volgt het Nivel, in opdracht van het RIVM, nauwgezet hoeveel mensen in welke doelgroepen de griepvaccinatie ontvangen en wat daarmee de vaccinatiegraad is.