Publicatie

Publicatie datum

Van spelverdeler tot speelbal? De veranderende rol en positie van de Nederlandse huisarts.

Moll van Charante, E.P., Delnoij, D.M.J., IJzermans, C.J., Klazinga, N.S. Van spelverdeler tot speelbal? De veranderende rol en positie van de Nederlandse huisarts. Huisarts en Wetenschap: 2002, 45(2), 70-75
Hoewel de huisarts over een periode van 50 jaar zijn positie in het Nederlandse zorgstelsel goed heeft weten te consolideren, staan deze verworvenheden anno 2002 weer onder druk. Beschreven worden de veranderingen in het takenpakket en de hieruit resulterende toegenomen werkdruk. Ten gevolge van schaalvergroting van vele institutionele zorgaanbieders en het ontstaan van zorgketens zijn ook de samenwerkingsrelaties met de huisarts ingrijpend veranderd. Verdere differentiatie in de vormgeving van het huisartsenberoep wordt bepleit, evenals aanpassingen in de organisatie van de huisartsenzorg. Dit vraagt om een herziening van het basistakenpakket en een herdefiniëring van de poortwachtersrol.