Publicatie

Publicatie datum

Van vrijblijvendheid naar gerichte sturing.

Wagner, C. Van vrijblijvendheid naar gerichte sturing. In: Het toezicht na 2005: bespiegelingen bij het afscheid van Barend van Beusekom als inspecteur voor de gezondheidszorg op 17 november 2005 (Liber Amicorum) . Rijswijk: Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 2005. 27-30