Publicatie

Publicatie datum

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR).

Bosch, W.F. van den, Silberbusch, J., Roozendaal, K.J., Wagner, C. Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR). Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2010, 154(A1189)
Download de PDF
Doel: Onderzoek naar de invloed van codeervariaties op het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (‘hospital standardized mortality ratio’, HSMR) en maatregelen formuleren om de variatie in coderingen te reduceren. Opzet: Retrospectief, beschrijvend. Methode: Wij analyseerden codeervariaties van de HSMR- parameters hoofddiagnose, opname-urgentie en nevendiagnoses in het databestand Landelijke Medische Registratie (LMR) van opnamen in 6 topklinische ziekenhuizen gedurende 2003-2007. Ruim een kwart van de geregistreerde opnamen telde mee bij de berekening van de HSMR. Van de ICD-9-codes voor hoofddiagnose die niet waren meegeteld bij de HSMR-berekening onderzochten wij of er verschillen waren tussen de ziekenhuizen en of opnamen met deze codes terecht waren uitgesloten bij de berekening. Variatie in het coderen van opname-urgentie werd gesignaleerd door opnamen te analyseren waarbij de diagnosetitel acuut van aard was. De variatie in het gemiddelde aantal nevendiagnoses per opname werd bepaald als indicatie voor codeervariatie. Door interviews met codeerteams werd geverifieerd of de conclusies van de analyse terecht waren. Resultaten: Meer dan 165.000 opnamen die niet meetelden voor de HSMR vertoonden grote verschillen tussen de ziekenhuizen. Dit aantal was 40% van het aantal opnamen dat wél meetelde. Van de opnamen met een hoofddiagnose die acuut van aard was, was per ziekenhuis 34% tot 93% als ‘acute opname’ geregistreerd. Het gemiddelde aantal nevendiagnoses per opname varieerde tussen de ziekenhuizen van 0,9 tot 3,0. Conclusies: Er waren grote verschillen in de codering van de hoofddiagnose, opname-urgentie en nevendiagnoses tussen de onderzochte ziekenhuizen, met een potentieel grote invloed op de HSMR-uitkomsten van de ziekenhuizen. De codeervariaties berustten op interpretatieverschillen bij het coderen, verschillen in de beschikbaarheid van codeurs, de kwaliteit van ontslagbrieven en dossiers en de al dan niet tijdige aanlevering hiervan. (aut.ref.)