Publicatie

Publicatie datum

Vasculair Risicomanagement vanuit patiëntperspectief: volgens de zorgstandaard? Nulmeting patiënten.

Boheemen, C.A.M. van, Geffen, E.C.G. van, Philbert, D., Bouvy, M.L., Bos, M., Dijk, L. van. Vasculair Risicomanagement vanuit patiëntperspectief: volgens de zorgstandaard? Nulmeting patiënten. Utrecht: NIVEL, 2010. 82 p.
Download de PDF
Patiënten worden nog niet erg betrokken bij de behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals te hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. Ook de begeleiding is voor verbetering vatbaar. Minder dan 40 procent van de patiënten geeft aan dat de arts of verpleegkundige ze vraagt mee te denken over de behandeling.

Veel hart- en vaatpatiënten hebben ernstig overgewicht, een hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol. Meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten vermindert deze risicofactoren en draagt zo bij aan het verminderen en voorkomen van hart- en vaatziekten. Hoewel de meeste hart- en vaatpatiënten redelijk tevreden zijn over hoe zij worden benaderd en behandeld, kan de zorg meer gestructureerd en meer patiëntgericht. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is uitgevoerd met subsidie van de Nederlandse Hartstichting. Insteek van het onderzoek was te kijken hoe het ervoor staat met de patiëntgerichte zorg zoals beschreven in de in 2009 uitgekomen zorgstandaard vasculair risicomanagement. De zorgstandaard beschrijft op hoofdlijnen hoe goede zorg voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten eruit moet zien en hoe de aanpak van risicofactoren georganiseerd kan worden.

Actieve bijdrage
Een belangrijk uitgangspunt van de zorgstandaard is, dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg, en ondersteuning krijgen om die verantwoordelijkheid te nemen. Patiënten vullen met hun zorgverlener het zorgplan in. Daarin staat welke risicofactoren zij aan willen pakken, op welke manier, wie wat doet en, zo nodig, met welke medicijnen. Uit het onderzoek blijkt dat nog maar zes procent van de patiënten in overleg met hun arts of verpleegkundige zo’n plan heeft opgesteld. NIVEL-programmaleider Liset van Dijk: “Dit is natuurlijk nog heel weinig, maar de zorgstandaard moet nog vorm krijgen in de praktijk. Ook de enquête onder de huisartsen laat zien, dat de standaard nog niet in zijn volle omvang wordt toegepast.”

Onderzoek
Het NIVEL heeft het onderzoek in het eerste en tweede kwartaal van 2010 uitgevoerd onder bijna 500 huisartsen en ruim 600 patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in Nederland.