Afgesloten
2010

Implementatie van de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement: voormeting onder patiënten, 2010

Duur: feb - dec 2010

In het najaar van 2009 bracht het Platform Vitale Vaten de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement (VRM) uit. In deze standaard gaat het om de zorg voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaataandoeningen.

Dit onderzoek behelst een nulmeting. Doel is het in kaart brengen van de organisatie van de zorg rondom VRM vanuit het perspectief van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen.

Deelnemers worden geworven via apotheken van het UPPER-netwerk (n=400). De deelnemende patiënten krijgen via hun apotheek een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst zal ingaan op de informatievoorziening door zorgverleners en de afspraken die gemaakt zijn omtrent de zorgverlening.

De resultaten van het onderzoek kunnen input geven voor implementatieactiviteiten rondom de Zorgstandaard VRM. Wat betreft patiënten wordt bezien welke elementen van zelfmanagement vooral aandacht behoeven en bij welke groepen. Wat betreft zorgverleners bieden de resultaten aanknopingspunten voor de vraag waar extra aandacht voor implementatie nodig is.
Dit project wordt gesubsidieerd door
De Nederlandse Hartstichting
Projectpartners
Universiteit Utrecht, Utrecht Pharmacy Practice and Research panel (UPPER)