Publicatie

Publicatie datum

Veehouderij en gezondheid omwonenden.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Universiteit Utrecht, Wageningen UR, NIVEL. Veehouderij en gezondheid omwonenden. Bilthoven/Utrecht/Wageningen: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2017.
Download de PDF
In Noord-Brabant en Noord-Limburg wonen veel mensen in de buurt van een of meerdere vee-houderijen. Sommige mensen vragen zich af of het ongezond is om in de buurt van een veehouderij te wonen. Daarom is een grootschalig onderzoek gedaan naar de gezondheid van omwonenden bij veehouderijen. In deze factsheet staat een beknopt overzicht van de resultaten.