Publicatie

Veel kansrijke beweegprogramma's beschikbaar in Nederland.

Leemrijse, C., Ooms, L., Veenhof, C. Veel kansrijke beweegprogramma's beschikbaar in Nederland. Abstract. In: M. de Jong; S. de Groot-Nuijten; A. Elling; K. Breedveld; N. Eyssen; J. Westermann. Jaarboek sport: beleid en onderzoek, editie 2009-2010. Nieuwegein: Arko Sport Media, 2010. 56
Met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) wil het ministerie van VWS bewerkstelligen dat meer burgers kiezen voor een actieve leefstijl waarin dagelijks bewegen de norm is. Binnen het NASB krijgt een aantal 'bewegingsarme' gemeentes daarom subsidie om beweegprogramma's in te zetten voor 'te weinig actieve' burgers. Inmiddels zijn er veel beweegprogramma's ontwikkeld om mensen te laten sporten en bewegen. In samenwerking met en met subsidie van NISB onderzocht het NIVEL 62 van deze beweegprogramma's op uitvoerbaarheid, theoretische onderbouwing en effectiviteit. Aan de hand van de resultaten heeft NISB een goed onderbouwd overzicht gemaakt van kansrijke beweegprogramma's waaruit gemeenten een programma kunnen kiezen dat geschikt is voor hun eigen specifieke doelen en populatie. Veel beweegprogramma's richten zich op jeugd (35) of mensen met overgewicht (15) en worden binnen de wijk uitgevoerd. Van de meeste programma's (55) is een goede handleiding beschikbaar waardoor het programma op verschillende locaties kan worden ingezet. Een deel van de beweegprogramma's heeft een gedegen theoretische onderbouwing, maar de meeste programma's zijn vanuit de beweegpraktijk ontstaan. Het grootste deel van de programma's is nog niet op effectiviteit onderzocht; van slechts elf programma's zijn de positieve effecten op meerbewegen met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Het bewijzen van de effectiviteit van beweegprogramma's is lastig doordat 'meer bewegen' lastig is te meten, en dergelijk onderzoek kostebaar is. Het is echter wel relevant in de toekomst meer aandacht te besteden aan onderzoek naar (kosten) effectiviteit van beweegprogramma's. (aut. ref.)