Publicatie

Publicatie datum

Veel mensen zijn bereid om voor zorg naar het buitenland te gaan.

Loermans, M., Jong, J. de. Veel mensen zijn bereid om voor zorg naar het buitenland te gaan. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
Nog maar weinig Nederlanders doen het, maar velen zeggen bereid te zijn om naar het buitenland te gaan voor een operatie of behandeling. Vooral vanwege kortere wachtlijsten, dus als ze sneller geholpen kunnen worden, of als de kwaliteit beter is. Goedkopere zorg lijkt minder motiverend om je heil over de grens te zoeken.

Operatie aan de Costa del Sol
Voor een knieoperatie naar Spanje en herstellen in een luxe hotel, of volgende week een comfortabel heupoperatiearrangement in Duitsland of België, het zijn nieuwe mogelijkheden voor de Europese burger. Nog maar weinig mensen maken er werkelijk gebruik van – tussen juni 2006 en juni 2007 slechts 19 van de 1244 geënquêteerden – maar voor veel mensen zijn korte wachtlijsten en kwalitatief goede zorg in het buitenland aantrekkelijk, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Goedkopere zorg lijkt minder motiverend. Al is 35% van de ondervraagde Nederlandse zorgverzekerden ook daarvoor wel bereid het paspoort uit de la te halen. Alle Europese burgers hebben het recht op medische zorg in andere Europese lidstaten. De kosten worden vergoed tot hetzelfde bedrag als de kosten voor de ingreep in eigen land. NIVEL-onderzoeker Marloes Loermans: “Als meer mensen weten dat ze ook in het buitenland terechtkunnen voor een operatie of behandeling zal de patiëntenmobiliteit wellicht toenemen.”

Grensgevallen
Nederlanders die dicht bij de Duitse of Belgische grens wonen, gaan makkelijker naar het buitenland voor een operatie. Vaak is het buitenlandse ziekenhuis dan ook nog dichterbij. Ook zijn jongeren eerder bereid een ingreep in het buitenland te ondergaan dan ouderen. Mensen met een hoger inkomen zijn eerder bereid voor kwalitatief goede zorg naar het buitenland te gaan. Mensen met een lager inkomen zouden minder snel voor kwalitatief goede zorg naar het buitenland gaan. Zij zien extra kosten als een grotere drempel. Loermans: “De grootste bereidheid is te vinden onder jongeren, mensen die aan de grens wonen en mensen met een hoger inkomen. Zorgverzekeraars kunnen met het inkopen van zorg over de grens rekening houden met deze doelgroepen.”

Verzekerdenpanel
Het onderzoek is uitgevoerd in het VGZ-verzekerdenpanel, dat in 2006 is opgezet door het NIVEL in samenwerking met Zorgverzekeraar VGZ. Het panel bestaat uit 10.500 mensen die verzekerd zijn bij VGZ. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van ruim 1200 mensen uit het panel. De onderzoekers vroegen de verzekerden naar hun bereidheid om in het buitenland een operatie of behandeling te ondergaan.