Publicatie

Publicatie datum

Veel onduidelijkheid bij familieleden van mensen met een verstandelijke beperking over veranderingen in de langdurige zorg.

Voss, H., Meulenkamp, T.M., Marangos, A.M., Boeije, H.R. Veel onduidelijkheid bij familieleden van mensen met een verstandelijke beperking over veranderingen in de langdurige zorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Sinds 1 januari 2015 is een aantal regelingen in de zorg veranderd wat gevolgen heeft voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Familieleden spelen een belangrijke rol bij deze ondersteuning. In deze factsheet geven we weer wat zij merken van de veranderingen in de zorg. Hoewel bijna alle familieleden wisten dat er veranderingen op komst waren, was het eind 2014 voor bijna de helft van hen niet duidelijk wat deze veranderingen zouden betekenen voor de situatie van hun naaste. Ook maakten zij zich zorgen over bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de omvang en kwaliteit van de ondersteuning. Eind 2015 had ruim een kwart een hogere eigen bijdrage, ervaarde 15% een daling en 7% een stijging van de kwaliteit van zorg, en bood 22% zelf meer ondersteuning. Vooral familie van mensen met een matige verstandelijke beperking moest vaker zelf inspringen (27%). Mantelzorgondersteuning door gemeenten en goede samenwerking met zorgverleners zijn daarom van belang om overbelasting te voorkomen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling