Publicatie

Publicatie datum

Veel onwetendheid over medisch tuchtrecht onder verpleegkundigen.

Veer, A. de, Maurits, E., Francke, A. Veel onwetendheid over medisch tuchtrecht onder verpleegkundigen. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundig Experts: 2015, 125(3), 30-31
Download de PDF
Verpleegkundigen vallen onder het medisch tuchtrecht. Ruim de helft van hen is echter niet goed op de hoogte van wat het tuchtrecht inhoudt. Dit blijkt uit een peiling onder de verpleegkundigen van het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging. (aut. ref.)
Gegevensverzameling