Publicatie

Publicatie datum

Veiligheid van patiënten in ziekenhuizen.

Cuperus-Bosma, J.M., Wagner, C., Wal, G. van der. Veiligheid van patiënten in ziekenhuizen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2005, 149(39), 2153-2156
Download de PDF
Uit verschillende buitenlandse studies is gebleken dat een groot aantal patiënten schade oploopt tijdens de behandeling in een ziekenhuis. Het percentage van dit soort gebeurtenissen (‘adverse events’) loopt uiteen van 2,9-16,6%; ruim een kwart tot de helft werd vermijdbaar geacht. Vermijdbare adverse events kunnen aanknopingspunten bieden voor preventieve interventies om de patiëntveiligheid te vergroten. Daarom is nu ook in Nederlandse ziekenhuizen een onderzoek gestart naar de aard en omvang van adverse events, en naar de oorzaken ervan. In het onderzoek wordt gestreefd naar consensus over eenduidige begrippen, alsook naar verbetering van de onderzoeksmethoden. (aut.ref.)