Publicatie

Publicatie datum

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) kindzorg, thema Pijn. Concrete aanbevelingen vanuit het werkveld voor verdere kwaliteitsverbetering.

Meurs, M., Groot, J.F. de. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) kindzorg, thema Pijn. Concrete aanbevelingen vanuit het werkveld voor verdere kwaliteitsverbetering. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateerden een suboptimale implementatie van het VMS-thema ‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’ (kortweg ‘Pijn) op kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Daarom heeft het Nivel in opdracht van de NVK onderzoek gedaan naar knelpunten en verbeterpunten om concrete aanbevelingen te bieden aan de NVK waarmee zij de kwaliteit van deze zorgstandaard kunnen verbeteren.