Publicatie

Publicatie datum

Veranderingen op de arbeidsmarkt van oefentherapeuten.

Hassel, D.T.P. van, Kenens, R.J. Veranderingen op de arbeidsmarkt van oefentherapeuten. Beweegreden: 2013, 9(8), 32-34
Download de PDF
Marktwerking en transparantie-eisen spelen een steeds belangrijkere rol binnen de oefentherapie. Zoals in een eerder artikel in dit tijdschrift (Hingstman en Veenhof 2012) al werd aangegeven, liggen per 1 januari 2008 de prijzen voor oefentherapie niet meer vast. Zorgverzekeraars stimuleren de concurrentie door meer kwaliteitseisen aan oefentherapiepraktijken te stellen. Praktijken moeten kunnen aantonen dat zij volgens richtlijnen werken. Ook kunnen patiënten inmiddels direct naar oefentherapeuten, zonder dat zij daarvoor een verwijzing van de huisarts nodig hebben. Tenslotte hebben oefentherapeuten te maken met concurrentie van eerstelijns fysiotherapeuten, die de afgelopen jaren in aantal zijn toegenomen (Hingstman en Kenens 2011) en die te maken hebben met vergelijkbare veranderingen binnen de beroepsgroep. (aut.ref).