Publicatie

Verandermanagement in de revalidatiesector: de borging en verspreiding van verbeteringen.

Botje, D., Wagner, C. Verandermanagement in de revalidatiesector: de borging en verspreiding van verbeteringen. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2010, 20(5), p. 7-10.
Tussen 2008 en 2010 vonden in de revalidatiesector verbeterprojecten plaats in het kader van het verbeterprogramma ‘Revalidatie in Beweging’ (RiB). Het doel van deze projecten was de patiëntenlogistiek in de revalidatie aanzienlijk te verbeteren. Om de verbeteringen te bestendigen is het noodzakelijk de opgedane kennis en methodieken te borgen en te verspreiden. Wat hebben de deelnemende revalidatiecentra gedaan om dit te realiseren? (aut.ref.)