Publicatie

Publicatie datum

Verbetering van zorg voor specifieke patiëntencategorieën in de eerste lijn: eindevaluatie.

Wagner, C., Vening, R., Bakker, D.H. de. Verbetering van zorg voor specifieke patiëntencategorieën in de eerste lijn: eindevaluatie. Utrecht/Eindhoven: NIVEL, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, 1998. 84 p. epd
Download de PDF
In het rapport wordt verslag gedaan van het verloop en de resultaten van vier deelprojecten waarin protocollen voor patiënten met astma/copd, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type II en de preventie van baarmoederhalskanker zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in een gezondheidscentrum. Tevens is naar het oordeel van patiënten gevraagd en zijn via het elektronisch medisch dossier verschuivingen in het handelen van huisartsen nagegaan.