Publicatie

Publicatie datum

Verbreding en vernieuwing van richtlijnen: ervaringen, wensen en verwachtingen ten aanzien van multidisciplinaire richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten.

Veer, A.J.E. de, Smit, M.C., Francke, A.L. Verbreding en vernieuwing van richtlijnen: ervaringen, wensen en verwachtingen ten aanzien van multidisciplinaire richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten. Utrecht: NIVEL, 2007. 106 p.
Download de PDF
Medisch specialisten, verpleegkundigen, patiënten en andere bij de zorg betrokken partijen denken verschillend over de wenselijkheid en aanpak van multidisciplinaire richtlijnen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Een ziekte heeft meestal veel aspecten en bij de behandeling zijn meerdere soorten zorgverleners betrokken. Om de grensgebieden tussen deze disciplines af te bakenen en ervoor te waken dat er geen gaten vallen in het zorgproces, zijn multidisciplinaire richtlijnen nodig. Onderzoekers van het NIVEL brachten ervaringen, wensen en verwachtingen in kaart van ontwikkelaars van richtlijnen, verschillende disciplines, en van cliënten, zorgverzekeraars en opleiders. Al deze betrokken partijen blijken heel verschillend te denken over de wenselijkheid van multidisciplinaire richtlijnen en de aanpak van het ontwikkelproces.

De onderzoekers bevelen aan vóórdat een multidisciplinaire richtlijn wordt ontwikkeld, eerst tot consensus te komen over de gewenste vorm van de richtlijn en de aanpak van het ontwikkelproces. Beroepsbeoefenaren zouden eigenaar moeten zijn van de inhoud van de richtlijn. Verder stellen de onderzoekers onder meer voor het proces te laten coördineren door een onafhankelijk instituut dat zich bezighoudt met richtlijnen.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw en de resultaten zijn gebruikt bij de vormgeving van de tweede fase van het ZonMw-programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (zie http://www.zonmw.nl/nl/programmas/kennisbeleid-kwaliteit-curatieve-zorg.html).