Publicatie

Publicatie datum

Verhoging eigen bijdragen gezinsverzorging: gevolgen voor de hulpverlening en

Bakker, D.H. de, Harmsen, J., Delnoij, D.M.J., Wagner, C. Verhoging eigen bijdragen gezinsverzorging: gevolgen voor de hulpverlening en Utrecht: NIVEL, 1994. 69 p.
Download de PDF
Onderzoek naar de gevolgen van de aanpassing van de eigen bijdrage regeling gezinsverzorging. Gekeken werd naar het aantal gebruikers dat in problemen kwam door de verhoging en wat de consequenties daarvan waren voor het gebruik dat zij maakten van de gezinsverzorging. Ook werd gekeken naar de cumulatie van allerlei eigen bijdragen en de gevolgen daarvan voor de bestaanszekerheid van cliënten. (ref.NZI)