Publicatie

Publicatie datum

Verloskunde in gezondheidscentra en groepspraktijken; onderzoek in het kader van het project "registratie samenwerkingsverbanden" uitgevoerd van augustus 1982 tot januari 1983.

Boerma, W.G.W. Verloskunde in gezondheidscentra en groepspraktijken; onderzoek in het kader van het project "registratie samenwerkingsverbanden" uitgevoerd van augustus 1982 tot januari 1983. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1983. 90 p. Studies naar samenwerking, 5
Download de PDF
In dit rapport wordt ingegaan op de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland en de verschuivingen die in die sector hebben plaatsgevonden; er is een daling van het geboortecijfer en een proportionele stijging van het aantal ziekenhuisbevallingen ten opzichte van het thuisbevallingen. Daarna wordt in dit rapport verslag gedaan van het onderzoek in gezondheidscentra en groepspraktijken.